09 November 2018

Jam Sekolah Ada Anak Minta-mintaDIPERTIGAAN Jalan Basuki Rachmat dengan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Oid Oid Dowo kalau pa$ waktu jam sekolah, ada seorang anak kedi yang layak sekolah malah dia minta-minta di traffic light depan Mc Cbnald

Kalau dilihat penampilannjot bersih dan anaknya pintar. Mudah-mudahan Bapak Fblisi. Dinas Sosial, Dinas Pendidikkan menertibkannya. Kasihan ke cfepannya anak itu dan kalau dibiarkan mungjan nantinya akan perkembang banyak. Terima kasih sekadar info supaya Bumi Arema bebas dari buta huruf.

Pembaca Surya
+62812352xzxx

Suara pembaca

Surat pembaca diambil dari Harian Surya tanggal 09 November 2018.